2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
Jammu-Srinagar NH closed
Rahul Sharma | 12 Dec 2007

200 passenger vehicles, 600 trucks stranded