2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
World’s first Shaiva Vaishnava Shaktheya Mahayagam
Sasidharan Nair | 02 May 2008

First time in the world three Mahayagas of Shiva, Vishnu and Shakti (Devi) are conducted at a single venue. The Mahayagas are taking place at N.M.M.C. Ground, Near Ayyappa Temple, Airoli, Navi Mumbai and conclude on 4 May

[B@1dff3a2